Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn tiền

  • đgt. 1. ăn hối lộ: Kẻ ăn tiền của dân 2. Có kết quả tốt (thtục): Làm thế mới ăn tiền.