Bàn phím:
Từ điển:
 

bảng hiệu

  • [shop sign] Ladenschild