Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn thừa

  • đgt. ăn thức ăn người khác bỏ lại: Thơm thảo bà lão ăn thừa (cd).