Bàn phím:
Từ điển:
 

bàng quang

  • [Bladder] Blase (anatomisch)