Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn thề

  • đg. Cùng thề với nhau một cách trang nghiêm trong buổi lễ. Uống máu ăn thề. Làm lễ ăn thề.