Bàn phím:
Từ điển:
 

bàng bạc

  • [overflow] Überlauf