Bàn phím:
Từ điển:
 

bang trợ

  • [To aid] helfen
  • [to help] helfen