Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn tạp

  • đg. Ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau, cả thức ăn thực vật lẫn động vật. Lợn là một loài ăn tạp.