Bàn phím:
Từ điển:
 

bang

  • [State] Rang, Staat, Stand, Status, Zustand, Bundesland