Bàn phím:
Từ điển:
 

bận tâm

  • [Worry] Sorge, Ärger