Bàn phím:
Từ điển:
 

bạn lòng

  • [Sweetheart] Liebling, Liebste