Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn nói

  • đg. Nói năng bày tỏ ý kiến. Có quyền ăn nói. Ăn nói mặn mà, có duyên.