Bàn phím:
Từ điển:
 

bận lòng

  • [worried] abgequält, besorgt, gesorgt
  • [anxious] bange, besorgt, unruhig, ängstlich