Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn nhịp

  • đgt. Hòa hợp với: Lời ca ăn nhịp với đàn.