Bàn phím:
Từ điển:
 

á kim

  • d. (cũ). Tên gọi chung các đơn chất không phải kim loại; nguyên tố không kim loại.