Bàn phím:
Từ điển:
 

bạn hàng

  • [Customer] Kunde