Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn lương

  • đgt. Hưởng lương tháng theo chế độ làm việc: làm công ăn lương nghỉ không ăn lương ăn lương nhà nước.