Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn lãi

  • đgt. Hưởng tiền lời khi bán một thứ gì: Ăn lãi nhiều thì không đắt khách.