Bàn phím:
Từ điển:
 

Cưỡi Rồng

  • Chỉ việc lấy được chồng tốt
  • Sở quốc tiên hiền truyện: Hoàng Hiếu (Sách "Sử học ký" chép là Hoàng Thương) và Lý Ưng là 2 danh sĩ đời Hậu Hán, đều lấy con gái Thái úy Hoàn Yên. Người đương thời bảo rằng 2 cô con gái họ Hoàn được cưỡi rồng (Thừa Long)