Bàn phím:
Từ điển:
 

bạn đọc

  • [Reader] Lektor (Verlag), Lesebuch, Leser