Bàn phím:
Từ điển:
 

cười tình

  • đgt. Cười một cách duyên dáng để tỏ cảm tình với ai: Nhìn thấy cô ta là anh ấy cười tình.