Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn kiêng

  • đgt. Tránh ăn những thứ mà người ta cho là độc: Ông lang khuyên người ốm phải ăn kiêng thịt gà.