Bàn phím:
Từ điển:
 

cười gượng

  • đgt. Cười gắng gượng để che giấu điều không vui, không vừa ý hoặc vì ngượng ngùng.