Bàn phím:
Từ điển:
 

cười chê

  • đgt. Chê những điều xấu xa: Đừng để thiên hạ cười chê.