Bàn phím:
Từ điển:
 

cước phí

  • d. Chi phí phải trả cho công chuyên chở hàng hoá, hành lí. Cước phí hàng hoá. Được miễn cước phí.