Bàn phím:
Từ điển:
 

cưng

  • đgt. Nuông chiều: Mẹ cưng con. // dt. Trẻ được yêu chuộng (thtục): Cưng của mẹ đây.