Bàn phím:
Từ điển:
 

cựa trình

  • lại nơi chốn cũ