Bàn phím:
Từ điển:
 

cửa trời

  • do chữ thiên môn, tức là cửa nhà vua