Bàn phím:
Từ điển:
 

cửa thoi

  • nơi canh cửi thêu thùa của con gái