Bàn phím:
Từ điển:
 

cửa sổ

  • dt. Cửa ở trên lưng chừng tường vách để cho thoáng khí và có ánh sáng: Bàn học kê sát cửa sổ.