Bàn phím:
Từ điển:
 

cửa mình

  • d. Phần ngoài của bộ phận sinh dục nữ.