Bàn phím:
Từ điển:
 

cửa Lưu khi khép

  • ý nói bị ép duyên với nhà họ Lưu