Bàn phím:
Từ điển:
 

Cửa Lò

  • Sông ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bắt nguồn từ vùng Eo Đá Bạ, đổ ra biển tại Tân Lộc, dài 52km. Diện tích lưu vực 40km2
  • (thị xã) t. Nghệ An