Bàn phím:
Từ điển:
 

cửa không

  • Do chữ không môn. Vì đạo Phật cho mọi vật trên thế gian đều là "không" nên người ta gọi đạo Phật là "Không môn"