Bàn phím:
Từ điển:
 

cửa hàng

  • dt. Nơi bán hàng: Cửa hàng buôn bán cho may (K); Cửa hàng mậu dịch.