Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn hối lộ

  • đg. Nhận tiền của hối lộ.