Bàn phím:
Từ điển:
 

bán thành phẩm

  • [Semi-finished product] Halbfabrikat