Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn hỏi

  • đgt. Đến nhà người con gái để xin cưới: Mới ăn hỏi được mấy hôm đã tổ chức lễ cưới.