Bàn phím:
Từ điển:
 

Cự Nẫm

  • (xã) h. Bố Trạch, t. Quảng Bình