Bàn phím:
Từ điển:
 

cử hành

  • đg. Tiến hành một cách trang nghiêm. Tang lễ được cử hành trọng thể.