Bàn phím:
Từ điển:
 

cư xử

  • đgt. Đối xử với nhau trong đời sống hàng ngày: cư xử với mọi người rất đúng mực.