Bàn phím:
Từ điển:
 

bán rao

  • [To cry] schreien