Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn giỗ

  • đgt. Dự lễ và ăn uống trong ngày kị một người đã qua đời: Ông tôi đi ăn giỗ ở xóm trên.