Bàn phím:
Từ điển:
 

cụp

  • đgt. Gập lại: Cụp ô; Cụp dù.