Bàn phím:
Từ điển:
 

cuống phổi

  • dt. Phần nối khí quản với phổi: Ho vì viêm cuống phổi.