Bàn phím:
Từ điển:
 

cuống lưu

  • dt. Phần giữ lại sau khi đã xé tờ séc: Kế toán viên phải giữ cẩn thận các cuống lưu.