Bàn phím:
Từ điển:
 

cuống cà kê

  • tt. Vội vàng, rối rít và lúng túng (thtục): Chưa đến giờ, việc gì mà cuống cà kê lên thế?.