Bàn phím:
Từ điển:
 

cuồng tín

  • đgt. Tin theo một cách mù quáng: những kẻ cuồng tín tin tưởng nhưng không cuồng tín.