Bàn phím:
Từ điển:
 

bán nguyệt

  • [semi-circle] Halbkreis