Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn cướp

  • đgt. Dùng vũ lực để đoạt tiền của người khác: Vừa ăn cướp vừa la làng (tng).